Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš zájem. Beriem ochranu vašich súkromých údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre a bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou na ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem ohľad.

Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súladu so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Slavomíra Ramsová – FINE LIVING podľa možnosti obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informacie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ju smerovať na e-mailovú adresu: ramsova@fineliving.eu, kde som vám k dispozici nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Kodex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívíte, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje se zaznamenajú iba vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísanie cien alebo na realizácii zmluvy.

 

Bezpečnosť

Slavomíra Ramsová – FINE LIVING prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničení a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov

Slavomíra Ramsová – FINE LIVING používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadením a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z mojej strany viazaní diskrétnosťou..

 

Možnost odhlásenia

Chcem vaše údaje použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

 

Cookies

Slavomíra Ramsová – FINE LIVING používá cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré se uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaistenia vysokej miery uživateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje se iba cookie na vašom počítači.

Používaním cookies môžete deaktivovat vo vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas so zpracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho:Slavomíra Ramsová – FINE LIVING sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, které zadávate v objednávke eBooku sú dôležité pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizáci celého obchodu, vrátane dôležitých účetných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáci Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databázi s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázi Slavomíra Ramsová – FINE LIVING, Jána Bottu 2744/12, 917 01 Trnava, IČO 47225581, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

Ak ste  mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu,
zverujete mi svoje osobné údaje a ja zodpovedám za ich ochranu a
zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami,
ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).